Nybyggt

En växtoas till ett nybyggt hus

En trädgårdsarkitekt har gjort en plan för hela huset. Vi iordningsställer planteringsytan som är på baksidan av huset.

En häck av syrén ramar in och delar av mot grannen.

Tillbaka till

Tidigare uppdrag